Ράμμα για την συρραφή τενόντων από μια θηλιά και μια trocar βελόνα