Άοσμες, πρακτικές, μη-τοξικές, μυγοπαγίδες με κόλλα για αποτελεσματική προστασία από τις μύγες.