Συνθετικό μονόκλωνο ράμμα, υπερ-βραδείας απορρόφησης