Βαλβίδες Καρδιάς

Ο οίκος ΟΝ-Χ Life Technologies είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής προϊόντων προσθετικής αντικατάστασης και επιδιόρθωσης βαλβίδων καρδιάς. Οι προσθετικές βαλβίδες καρδιάς για την αορτική και τη μιτροειδή θέση του οίκου ON-X έχουν πιστοποιηθεί από τον Αμερικάνικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων και έχουν εμφυτευθεί με ασφάλεια σε περίπου 200.000 ασθενείς παγκοσμίως. Η αορτική βαλβίδα του οίκου ON-X είναι η μοναδική μηχανική βαλβίδα με πιστοποίηση από τον Αμερικάνικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων της κλινικά αποδεδειγμένης ασφαλέστερης χρήσης της σε συνδυασμό με αγωγή με λιγότερα αντιπηκτικά φάρμακα. Η μηχανική βαλβίδα καρδιάς του οίκου ON-X είναι κατασκευασμένη με το πιο προηγμένο υλικά της βιομηχανίας κατασκευής βαλβίδων και συγκεκριμένα με καθαρό – χωρίς προσμείξεις – πυρολυτικό άνθρακα.

http://www.onxlti.com/

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ON-X Prosthetic Heart Valve

Μηχανική Προσθετική Βαλβίδα Καρδιάς για Αορτική και Μιτροειδική Θέση

ΟΝ-Χ Ascending Aortic Prosthesis

Πρόσθεση Βαλβιδοφόρου Μοσχεύματος Αορτής με κόλπους τύπου Valsalva