Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022 10:49

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή θέσης / καθήκοντα:

Η θέση αναφέρεται στον Sales Manager Ορθοπεδικού  Τμήματος και έχει τις ακόλουθες υπευθυνότητες:

 • Πραγματοποιεί επισκέψεις σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές για την ενημέρωση , προώθηση και πώληση των προϊόντων της εταιρίας.
 • Ενημερώνει, εκπαιδεύει και προωθεί όλες τις νέες χειρουργικές τεχνικές.
 • Καλύπτει περιστατικά με προϊόντα της εταιρίας σε νοσοκομεία και κλινικές.
 • Εύρεση και ανάπτυξη νέων πελατών.
 • Συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες με στόχο την προώθηση των εταιρικών προϊόντων.
 • Προγραμματίζει σε συνεργασία με τον άμεσα προϊστάμενο το πλάνο και την εφαρμογή εβδομαδιαίου / μηνιαίου πλάνου επισκέψεων.
 • Υποστηρίζει τους πελάτες της εταιρίας σε θέματα εκπαίδευσης , ενημέρωσης και χρήσης αναφορικά ,με τα προϊόντα της εταιρίας.
 • Φροντίζει για την ανάπτυξη και διατήρηση καλών σχέσεων στα νοσοκομεία ευθύνης με όλους τους επαγγελματίες υγείας και τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ιδανικά κλάδου Υγείας ή Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
 • Εργασιακή εμπειρία στον κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Επαγγελματισμός και Υπευθυνότητα.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας και ευχάριστο περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ιδιωτική ασφάλιση.
 • Extra Bonus.
 • Εταιρικό αυτοκίνητο.
 • Εταιρικό κινητό & tablet.
 • Άριστη και συνεχή εκπαίδευση.

Σημείωση: Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης 

Μοιραστείτε το